Personvern

PERSONDATAPOLITIKK
For at du kan inngå avtale med oss, har vi bruk for følgende opplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og epostadresse.
Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål om å kunne levere varen til deg. Personopplysningene registreres hos Protid Urmaker Iversen & Co. og oppbevares i tre år, hvoretter opplysningene slettes. Den dataansvarlige hos Protid Urmaker Iversen & Co. AS er Vibeche Antonissen. Dine opplysninger gis ikke videre eller selges til tredjemann. Som registrert hos Protid Urmaker Iversen & Co. AS, har du alltid rett til å protestere på registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg.


Disse rettigheter har du etter persondataloven og henvendelse i forbindelse med dette rettes til: lagunen@protid.no